Hezyhazm

32 keramion postarzony 07

Hezychazm (‘ησυχασμóς gr. wyciszenie) to ciągłe oddawanie czci Bobu i służba Jego boskiemu majestatowi, rozumiane jako ciągłe przebywanie w obecności bożej (Łk 18,1; 1 Tes 5,17). Elementem pomocnym w praktyce hezychazmu może być kontemplowanie ikony. Przebywanie w obecności ikony wprowadza umysł w specyficzny stan w którym łatwo wchodzi się modlitwę jezusową (medytację). Unikalna forma graficzna ikony typu „Pantokrator” powoduje że medytującemu wydaje się. że postać z ikony patrzy na modlącego. W czasie przemieszczania się po pomieszczeniu w którym znajduje się ikona, wydaje się że wzrok Jezusa śledzi przemieszczającą się osobę. Powoduje to szybkie, na poziomie emocji uświadomienie sobie przebywania w obecności bożej. Metoda medytacji modlitwa jezusową polega na skupienia się na swoim oddechu i zjednoczeniu z rytmem oddechu wypowiadanych w myślach słów modlitwy: Panie Jezu Chryste zmiłuj się nade mną. może to być też tradycyjne, biblijne wezwanie ślepca spod Jerycha: "Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem" (por. Łk 18, 39), albo krótsze: "Jezu, zmiłuj się", "Jezu, ufam Tobie", "Jezu Chryste". Medytacja w tradycji Modlitwy Jezusowej, kładzie nacisk, by podczas medytacji wypowiadać imię: "Jezu Chryste ". Medytację można praktykować codziennie. W wygodnej pozycji, pozwalającej kontrolować równowagę ciała i swobodne oddychanie. Może to być zwykłe siedzenie na taborecie bez oparcia. Można praktykować modlitwę z zamkniętymi oczami lub patrząc się na ikonę. Podczas wypowiadania w myślach słów: „Panie Jezu Chryste” robimy naturalny wdech. Podczas wypowiadania w myślach słów: zmiłuj się nade mną robimy naturalny wydech. Dokładna pozycja ciała nie jest istotna, powinna ona sprzyjać utrzymaniu poczucia świadomości i umożliwiać swobodne oddychanie. Jeśli podczas medytacji zaśniemy to oznacza że potrzebujemy takiego wytchnienia lub odpoczynku które daje nam spokojny sen. Nie trzeba się tym w ogóle przejmować. Po przebudzeniu można kontynuować medytację. Medytację zaczynamy i kończymy znakiem krzyża ukłonem (metanią) w kierunku ikony. Kilkunastu minutowe sesje medytacyjne można przeplatać medytacja w czasie chodzenia. W takim przypadku podczas wykonywania jednego kroku wypowiadamy w myślach słowa: „Panie Jezu Chryste” robiąc naturalny wdech i podczas wykonywania drugiego kroku wypowiadamy w myślach słowa: zmiłuj się nade mną robiąc analogicznie naturalny wydech. Pozwala to przenieść naturalnie medytacje z bezruchu do normalnego funkcjonowania. Można też medytacje na siedząco zakończyć medytacją w ruchu.