Trójcy Świętej wg Andrieja Rublowa

16 Trojca 08 2

Przedstawienie Trójcy Świętej według Andrieja Rublowa. Scena nawiązuje do ukazania się Boga Abrahamowi pod dębami w Mamre (Rdz. 18,1n). Postaci siedzące przy stole symbolizują Trójcę Świętą. Postać środkowa jest zwykle utożsamiana z Synem Bożym. Ma na to wskazywać znajdujący się nad nim dąb – symbol krzyża (i utraconego drzewa rajskiego, odzyskiwanego przez Krzyż), oraz ruch ręki w stronę kielicha – symbolu Eucharystii. Postać po lewej stronie jest opisywana jako Bóg Ojciec, za którego plecami znajduje się dom-Kościół. Nad postacią z prawej strony widać górę – aluzję do skały, z której trysnęła na pustyni woda. (1 Kor 10,4; Lb 20,11) Duch Święty ma bowiem być dla Ziemi tym, czym woda na pustyni

Ikony do kupienia

IKONOPISARSTWO

Chcesz