Mandylion, ręcznik, chusta

6 mandylion 07

Mandylion (gr. mandilion - ręcznik, chusta) jest to wizerunek postaci stworzony „nie ludzką ręką” typ obrazu Acheiropoietos (gr. Αχειροποίητος). Z powstaniem tego wzoru ikony związana jest opowieść o królu Abgarze V, władcy Edessy, który gdy zachorował na trąd, wysłał swego sługę Ananiasza, przez którego prosił Jezusa, aby przybył z Judei i go uzdrowił. Chrystus nie spełnił prośby króla, lecz przekazał mu swoją chustę która uzdrowiła Abgara i na której ukazało się oblicze Jezusa.

 

Ikony do kupienia

IKONOPISARSTWO

Chcesz