Ikona (gr. εἰκών) jest przedstawieniem wizerunku Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, świętych, wydarzeń biblijnych i wydarzeń z historii kościoła. Ikona przedstawia obrazy będące wizualizacją nauki kościoła, prawd teologicznych oraz historii kościoła jako historii zbawienia ludu bożego. Ikona jest jedną z form sztuki sakralnej, przedstawiającą rzeczywistość Królestwa Bożego urzeczywistniającego się w świecie widzialnym. Wizerunki pisane na desce od wczesnych wieków chrześcijaństwa służyły wierzącym do zobrazowania ewangelii. W późniejszych wiekach ikona stała się jednym z elementów kultu, czyli czci Boga, który pozwalał skupić się na modlitwie. Po Soborze nicejskim II (787 r.) ikona stała się stałym elementem liturgii. Symbolika wizerunku przedstawionego na ikonie oraz proces tworzenia tego wizerunku, wyraża istotę Chrystusa i Jego Matki.

Przy tworzeniu ikony wszystkie elementy są spójną całością. Technika, materiał, wizerunek i dyspozycja ikonopisa, są w procesie tworzenia ikony równorzędnie istotne i mają swoje znaczenie duchowe. Ikona jest uproszczonym obrazem antycznym, wypracowanym przez kulturę hellenistyczną i zaadaptowanym przez sztukę bizantyjską w chrześcijańskim świecie. W dzisiejszych czasach jest żywym zabytkiem archeologicznym łączącym malarstwo antyczne ze współczesnością. Ikona napisana jest najczęściej na desce z lipowej, olchowej, dębowej lub bukowej, w której może być wykonany kowczeng (z przodu ikony) i szpongi (poprzeczne listwy zamocowane z tyłu ikony). Deska pokryta jest gruntem (lewaksem).

W procesie malarskim używa się naturalnych pigmentów z których zrobiona jest farba temperowa. Na ikonie położone są złocenia. Złote nimby, tło lub bliki świętych postaci uobecniają niebiańską światłość, będącą symbolem obecności samego Boga. Ikonę odróżnia od innych obrazów sakralnych podpis. Postacie i sceny są na ikonie opisane. Podpisy umieszczane są na ogół przy głowach postaci świętych. Na ogół inskrypcje są skrótami słów pisanych w języku greckim lub starocerkiewnym.

Galeria gotowych ikon

prace dostępne od ręki w galerii

IKONOPISARSTWO

Chcesz